13.4 C
Hilversum
zaterdag, 19 augustus 2017

Over 6FM

6FM is de streekomroep voor de hele Gooi en Vechtstreek.
Ons uitgangspunt is dat het een omroep voor alle inwoners van het Gooi moet zijn. Ook hen inbreng vinden we belangrijk.
Alles wat mensen in het Gooi bezig houdt, houdt ons ook bezig. Of het nu gaat om een speciale gebeurtenis in de wijk, een evenement of de lokale politiek.

“Er gebeurt meer in het Gooi dan je denkt”
Als vrijwilliger of stagiaire kun je binnen onze organisatie terecht om ervaring op te doen op het gebied van radio, televisie, online en journalistiek.

In onze programma’s besteden we aandacht aan onder meer:

  • Nieuwsgemeentehuis
  • Opinievorming en achtergrond
  • Entertainment
  • Kunst en cultuur
  • Evenementen
  • Voorlichting

6FM is een gecertificeerd leerbedrijf voor de Grafi-media branche. Hieronder vallen o.a. de School voor Journalistiek in Zwolle, ROC Amsterdam, ROC Midden Nederland, de Hogeschool van Amsterdam en de Christelijke Hogeschool Ede.

vituskerkProgrammabeleid Bepalend Orgaan

6FM kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). De leden van dit orgaan zijn op voordracht van het bestuur van 6FM benoemd door het college van B&W van de gemeenten.

Gezamenlijk vormen de leden van het PBO een representatieve groep van vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeenten Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het PBO vertegenwoordigt dus de luisteraars en kijkers van 6FM.

Het PBO houdt zich conform de richtlijnen van het Commissariaat voor de Media bezig met het vaststellen van het programmabeleid, de toetsing van in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten, het geven van adviezen (gevraagd en ongevraagd) aan het bestuur, de jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid, het vastleggen van een programmastatuut, de navolging van het programmavoorschrift van het Commissariaat voor de Media en het aanstellen van een hoofdredacteur. De verantwoordelijkheid voor en de bewaking van het publieke karakter van de lokale omroep ligt in belangrijke mate bij het PBO.

Het PBO is er dus niet om te bepalen welke muziek er in een radioprogramma gedraaid wordt, maar wel om te bepalen wat voor soort programma’s er uitgezonden moeten worden en of deze programma’s voldoen aan de vooraf vastgestelde eisen.

Uitgangspunt is dat de representanten van stromingen er niet voor ‘eigen parochie’ zitten. De PBO-leden zitten er voor het algemeen belang en het publieke karakter van de publieke lokale media-instelling.